ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
บริษัท ห้าสิบเอ็ด สตูดิโอ จำกัด EI815656041TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 07, 2020 042020000029
รัตติยากรณ์ มะมิง TSRD000261735 Kerry Apr 06, 2020 042020000024
ตรีสุคนธ์ สินอนันต์วณิช TSRD000261737 Kerry Apr 06, 2020 042020000023
จรรยพร วงศ์ชินศรี TSRD000261733 Kerry Apr 06, 2020 042020000022
พักตร์พิมล พืชผล EI826889395TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 06, 2020 042020000021
นิตยา สินหิรัญ TSRD000261731 Kerry Apr 06, 2020 042020000019
ชัญญา ว่องศิริโรจนกุล(โคโคโระเค้ก) 6822004063744 Nim Express-ด่วน Apr 06, 2020 042020000018
ปารมี วงศ์พรเพ็ญภาพ LPUT000331188 Kerry Apr 04, 2020 042020000016
ภัณฑิลา แผ้วพลสง LPUT000331187 Kerry Apr 04, 2020 042020000014
พันธุ์ทิพย์ ฉันทศาสตร์รัศมื TSR2000257951 Kerry Apr 03, 2020 042020000013
มณฑิรา สิริสัจจคุณ TSR2000257942 Kerry Apr 03, 2020 042020000012
ปรารถนา พัฒนศักดิ์ TSR2000257931 Kerry Apr 03, 2020 042020000011
สุนันทา​ ชา​ลี​วงศ์​ TSR2000257927 Kerry Apr 03, 2020 042020000009
นาง​สาวพรรณนิภา เมืองฮาม TSR2000257949 Kerry Apr 03, 2020 042020000008
นงนุช กิ่งทอง TSR2000257935 Kerry Apr 03, 2020 042020000007
ครัวข้าวหอม 6842004024613 Nim Express-ด่วน Apr 03, 2020 042020000010
ชิชญา ยังวนิชเศรษฐ VDRS000213102 Kerry Apr 02, 2020 042020000006
พรปวีณ์ กวางทอง VDRS000213105 Kerry Apr 02, 2020 042020000005
พขร เมตุลา VDRS000213104 Kerry Apr 02, 2020 042020000004
Nairat Kath VDRS000213099 Kerry Apr 02, 2020 042020000003
พรประภา โสนาง EI731375529TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 01, 2020 042020000001
ธันยนันท์ รุ่งสินอัญยาพร VDRS000211940 Kerry Mar 31, 2020 032020000060
ปิยเนตร รอบคอบ VDRS000211943 Kerry Mar 31, 2020 032020000059
มณฑิรา สิริสัจจคุณ VDRS000211505 Kerry Mar 30, 2020 032020000057
จงกล เพ็งศาสตร์ VDRS000209773 Kerry Mar 27, 2020 032020000056
วันทนา บุญแสง VDRS000209775 Kerry Mar 27, 2020 032020000055
Siriporn VDRS000208720 Kerry Mar 25, 2020 032020000054
สุภาพร VDRS000208719 Kerry Mar 25, 2020 032020000053
เบญจาภา ทนานนท์ VDRS000208155 Kerry Mar 24, 2020 032020000050
เบญจาภา ทนานนท์ VDRS000208155 Kerry Mar 24, 2020 032020000050
วัชรี สังข์ข่วย RU992821242TH ไปรษณีย์ไทย Mar 23, 2020 032020000049
ภัญ เรืองกิจรัตนกุล VDRS000207450 Kerry Mar 23, 2020 032020000048
นิรมล อรุณวรรณกรณ์ VDRS000206929 Kerry Mar 21, 2020 032020000047
กมลทิพย์ วัฒนญาณนนท์ VDRS000206930 Kerry Mar 21, 2020 032020000015
อภินันท์ รุ่งเจริญสุขศรี VDRS000206247 Kerry Mar 20, 2020 032020000046
ฉันทชา ยอดอานนท์ VDRS000206247 Kerry Mar 20, 2020 032020000045
ชยานารถ จตุจินดา VDRS000205870 Kerry Mar 19, 2020 032020000044
รัตติยากร์ มะมิง VDRS000205868 Kerry Mar 19, 2020 032020000043
มนัญญา ชัยวงศ์โรจน์ VDRS000205867 Kerry Mar 19, 2020 032020000042
เรืองรอง การภักดี VDRS000205866 Kerry Mar 19, 2020 032020000041
อัณณา ปราชญ์เปรื่อง VDRS000205869 Kerry Mar 19, 2020 032020000040
สุวธิดา พัวทวี EI731257527TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 18, 2020 032020000039
ชัญญา ว่องศิริโรจนกุล(โคโคโระเค้ก) 6822003133790 Nim Express-ด่วน Mar 18, 2020 032020000038
นายวันชาติ​ ทองดอนเหมือน EI731256433TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 17, 2020 032020000037
ชลาลัย VDRS000205108 Kerry Mar 17, 2020 032020000036
สไบทอง เศรษฐีรุ่งเรือง VDRS000205110 Kerry Mar 17, 2020 032020000035
นิรมล อรุณวรรณกรณ์ VDRS000204263 Kerry Mar 14, 2020 032020000034
สิริพร จินดาพรสุข OB001627105TH ไปรษณีย์ไทย Mar 14, 2020 032020000033
พัสตราภรณ์ ชุติมันต์ VDRS000203935 Kerry Mar 13, 2020 032020000032
อรทัย กสิฤกษ์ VDRS000203937 Kerry Mar 13, 2020 032020000031
ชื่อลูกค้า : บริษัท ห้าสิบเอ็ด สตูดิโอ จำกัด
Tracking number : EI815656041TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000029
ชื่อลูกค้า : รัตติยากรณ์ มะมิง
Tracking number : TSRD000261735
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000024
ชื่อลูกค้า : ตรีสุคนธ์ สินอนันต์วณิช
Tracking number : TSRD000261737
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000023
ชื่อลูกค้า : จรรยพร วงศ์ชินศรี
Tracking number : TSRD000261733
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000022
ชื่อลูกค้า : พักตร์พิมล พืชผล
Tracking number : EI826889395TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000021
ชื่อลูกค้า : นิตยา สินหิรัญ
Tracking number : TSRD000261731
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000019
ชื่อลูกค้า : ชัญญา ว่องศิริโรจนกุล(โคโคโระเค้ก)
Tracking number : 6822004063744
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ด่วน
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000018
ชื่อลูกค้า : ปารมี วงศ์พรเพ็ญภาพ
Tracking number : LPUT000331188
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000016
ชื่อลูกค้า : ภัณฑิลา แผ้วพลสง
Tracking number : LPUT000331187
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000014
ชื่อลูกค้า : พันธุ์ทิพย์ ฉันทศาสตร์รัศมื
Tracking number : TSR2000257951
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000013
ชื่อลูกค้า : มณฑิรา สิริสัจจคุณ
Tracking number : TSR2000257942
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000012
ชื่อลูกค้า : ปรารถนา พัฒนศักดิ์
Tracking number : TSR2000257931
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000011
ชื่อลูกค้า : สุนันทา​ ชา​ลี​วงศ์​
Tracking number : TSR2000257927
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000009
ชื่อลูกค้า : นาง​สาวพรรณนิภา เมืองฮาม
Tracking number : TSR2000257949
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000008
ชื่อลูกค้า : นงนุช กิ่งทอง
Tracking number : TSR2000257935
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000007
ชื่อลูกค้า : ครัวข้าวหอม
Tracking number : 6842004024613
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ด่วน
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000010
ชื่อลูกค้า : ชิชญา ยังวนิชเศรษฐ
Tracking number : VDRS000213102
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000006
ชื่อลูกค้า : พรปวีณ์ กวางทอง
Tracking number : VDRS000213105
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000005
ชื่อลูกค้า : พขร เมตุลา
Tracking number : VDRS000213104
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000004
ชื่อลูกค้า : Nairat Kath
Tracking number : VDRS000213099
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000003
ชื่อลูกค้า : พรประภา โสนาง
Tracking number : EI731375529TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000001
ชื่อลูกค้า : ธันยนันท์ รุ่งสินอัญยาพร
Tracking number : VDRS000211940
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000060
ชื่อลูกค้า : ปิยเนตร รอบคอบ
Tracking number : VDRS000211943
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000059
ชื่อลูกค้า : มณฑิรา สิริสัจจคุณ
Tracking number : VDRS000211505
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000057
ชื่อลูกค้า : จงกล เพ็งศาสตร์
Tracking number : VDRS000209773
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000056
ชื่อลูกค้า : วันทนา บุญแสง
Tracking number : VDRS000209775
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000055
ชื่อลูกค้า : Siriporn
Tracking number : VDRS000208720
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000054
ชื่อลูกค้า : สุภาพร
Tracking number : VDRS000208719
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000053
ชื่อลูกค้า : เบญจาภา ทนานนท์
Tracking number : VDRS000208155
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000050
ชื่อลูกค้า : เบญจาภา ทนานนท์
Tracking number : VDRS000208155
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000050
ชื่อลูกค้า : วัชรี สังข์ข่วย
Tracking number : RU992821242TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000049
ชื่อลูกค้า : ภัญ เรืองกิจรัตนกุล
Tracking number : VDRS000207450
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000048
ชื่อลูกค้า : นิรมล อรุณวรรณกรณ์
Tracking number : VDRS000206929
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000047
ชื่อลูกค้า : กมลทิพย์ วัฒนญาณนนท์
Tracking number : VDRS000206930
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000015
ชื่อลูกค้า : อภินันท์ รุ่งเจริญสุขศรี
Tracking number : VDRS000206247
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000046
ชื่อลูกค้า : ฉันทชา ยอดอานนท์
Tracking number : VDRS000206247
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000045
ชื่อลูกค้า : ชยานารถ จตุจินดา
Tracking number : VDRS000205870
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000044
ชื่อลูกค้า : รัตติยากร์ มะมิง
Tracking number : VDRS000205868
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000043
ชื่อลูกค้า : มนัญญา ชัยวงศ์โรจน์
Tracking number : VDRS000205867
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000042
ชื่อลูกค้า : เรืองรอง การภักดี
Tracking number : VDRS000205866
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000041
ชื่อลูกค้า : อัณณา ปราชญ์เปรื่อง
Tracking number : VDRS000205869
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000040
ชื่อลูกค้า : สุวธิดา พัวทวี
Tracking number : EI731257527TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000039
ชื่อลูกค้า : ชัญญา ว่องศิริโรจนกุล(โคโคโระเค้ก)
Tracking number : 6822003133790
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ด่วน
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000038
ชื่อลูกค้า : นายวันชาติ​ ทองดอนเหมือน
Tracking number : EI731256433TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000037
ชื่อลูกค้า : ชลาลัย
Tracking number : VDRS000205108
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000036
ชื่อลูกค้า : สไบทอง เศรษฐีรุ่งเรือง
Tracking number : VDRS000205110
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000035
ชื่อลูกค้า : นิรมล อรุณวรรณกรณ์
Tracking number : VDRS000204263
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000034
ชื่อลูกค้า : สิริพร จินดาพรสุข
Tracking number : OB001627105TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000033
ชื่อลูกค้า : พัสตราภรณ์ ชุติมันต์
Tracking number : VDRS000203935
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000032
ชื่อลูกค้า : อรทัย กสิฤกษ์
Tracking number : VDRS000203937
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000031