ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
เทพคณิต เมืองสุวรรณ VDRS000145486 Kerry Sep 17, 2019 092019000038
ชุติพันธุ์ บุญญพฤติฒิโพธิ์ EI200675198TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 17, 2019 092019000037
วรินทร รูปโฉม VDRS000145488 Kerry Sep 17, 2019 092019000036
อิงธุอร ปอนสำโรง EI200675184TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 17, 2019 092019000035
อังคณา ตันฑเวช VDRS000145489 Kerry Sep 17, 2019 092019000034
chonlachit komsang EI200672449TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 14, 2019 092019000030
คุณีกร โตไพบูลย์ EI200672466TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 14, 2019 092019000031
กรภัทร สืบมา RG041629728TH ไปรษณีย์ไทย Sep 14, 2019 092019000029
jo - TEST ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 14, 2019 092019000032
กุลธิดา แก้วคำ EI164586419TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 13, 2019 092019000027
เทพคณิต เมืองสุวรรณ EI164586382TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 13, 2019 092019000025
สุวารี (โรส)​ EI164586422TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 13, 2019 092019000024
พัชสนันท์ กฤตสุวรรณโชติ RADA000199520 Kerry Sep 13, 2019 092019000023
พรรณนิภา งามปลั่ง EI164586405TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 13, 2019 092019000022
ธัญญ์นรี บุษบงพีระพัฒน์ EI164586382TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 13, 2019 092019000021
Wiphada Prasanchart EI200657000TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 12, 2019 092019000020
สมลักษณ์ อุณาพรหม EI200656980TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 12, 2019 092019000018
ภัสมณฑ์ กาญจนารมย์ EI200656993TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 12, 2019 092019000017
มล​ฤดี​ คง​ภักดี​ EI200629785TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 11, 2019 092019000010
เดโช คชรินทร์ EI200629803TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 11, 2019 092019000016
ครัวอาจารย์สายหยุด EI200629794TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 11, 2019 092019000015
ฐิตาภัสร์ ศิลป์เลิศรัตน EI200616711TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 10, 2019 092019000011
ปริญญา ทองอ่อน EI200632524TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 09, 2019 092019000008
มยุรี ทรัพย์ทวี EI200608794TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 06, 2019 092019000003
ณัฐดนัย ภุชงค์ VDRS000141823 Kerry Sep 06, 2019 092019000004
ครัวอาจารย์สายหยุด EI200608803TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 06, 2019 092019000005
สิรินทิพย์ ประเสริฐสุข VDRS000141822 Kerry Sep 06, 2019 092019000006
พัทธนันท์ พีรพันธุ์กุลเดช VDRS000141820 Kerry Sep 06, 2019 092019000007
วิภาพร หาญวงษ์ VDRS000140932 Kerry Sep 04, 2019 092019000002
Patamavadee Nguiakaramahawongse EI200620693TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 04, 2019 092019000001
กาญจนา​ กอปรสิริพัฒน์ EI200601875TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 03, 2019 082019000094
chaiphat onnoom EI200601867TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 03, 2019 082019000093
เพชรรัตน์ แสงจั่น EI135184109TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 31, 2019 082019000092
คมสันต์ พรหมสาขา ณ สกลนคร EI135184112TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 31, 2019 082019000089
คมสันต์ พรหมสาขา ณ สกลนคร EI135184112TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 31, 2019 082019000088
วีรนันท์ เหล่าเมธากร EI135184090TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 31, 2019 082019000082
ประกายดาว โพธิ์พุ่ม VDRS000139143 Kerry Aug 31, 2019 082019000081
จิรนันท์ มานพพงศ์ EI135184130TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 31, 2019 082019000079
ณัฐนาฏ ยวงใย VDRS000138175 Kerry Aug 29, 2019 082019000077
นุชนาฏ โคมแก้ว VDRSN00002705 Kerry Aug 29, 2019 082019000071
นางสาวชมทิพา กะภูทิน VDRS000138177 Kerry Aug 29, 2019 082019000069
วชิรญา เหลียวตระกูล EI135190501TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 29, 2019 082019000060
Suppamas Soonthornnon VDRS000137132 Kerry Aug 27, 2019 082019000068
Zentoe Psy Thailife EI135151953TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 27, 2019 082019000067
จุฑาลักษณ์ เกิดศรี EI135151975TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 27, 2019 082019000066
นางเห้า รักสมบัติ EI135151940TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 27, 2019 082019000065
Wiphada Prasanchart VDRS000137135 Kerry Aug 27, 2019 082019000063
วัชรี สังข์ข่วย RG041661272TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 24, 2019 082019000055
อัญชลี อินทรโชติ EI135133963TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 24, 2019 082019000057
Aura Petsungwarn VDRS000136008 Kerry Aug 24, 2019 082019000061
ชื่อลูกค้า : เทพคณิต เมืองสุวรรณ
Tracking number : VDRS000145486
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000038
ชื่อลูกค้า : ชุติพันธุ์ บุญญพฤติฒิโพธิ์
Tracking number : EI200675198TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000037
ชื่อลูกค้า : วรินทร รูปโฉม
Tracking number : VDRS000145488
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000036
ชื่อลูกค้า : อิงธุอร ปอนสำโรง
Tracking number : EI200675184TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000035
ชื่อลูกค้า : อังคณา ตันฑเวช
Tracking number : VDRS000145489
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000034
ชื่อลูกค้า : chonlachit komsang
Tracking number : EI200672449TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000030
ชื่อลูกค้า : คุณีกร โตไพบูลย์
Tracking number : EI200672466TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000031
ชื่อลูกค้า : กรภัทร สืบมา
Tracking number : RG041629728TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000029
ชื่อลูกค้า : jo -
Tracking number : TEST
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000032
ชื่อลูกค้า : กุลธิดา แก้วคำ
Tracking number : EI164586419TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000027
ชื่อลูกค้า : เทพคณิต เมืองสุวรรณ
Tracking number : EI164586382TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000025
ชื่อลูกค้า : สุวารี (โรส)​
Tracking number : EI164586422TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000024
ชื่อลูกค้า : พัชสนันท์ กฤตสุวรรณโชติ
Tracking number : RADA000199520
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000023
ชื่อลูกค้า : พรรณนิภา งามปลั่ง
Tracking number : EI164586405TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000022
ชื่อลูกค้า : ธัญญ์นรี บุษบงพีระพัฒน์
Tracking number : EI164586382TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000021
ชื่อลูกค้า : Wiphada Prasanchart
Tracking number : EI200657000TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000020
ชื่อลูกค้า : สมลักษณ์ อุณาพรหม
Tracking number : EI200656980TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000018
ชื่อลูกค้า : ภัสมณฑ์ กาญจนารมย์
Tracking number : EI200656993TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000017
ชื่อลูกค้า : มล​ฤดี​ คง​ภักดี​
Tracking number : EI200629785TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000010
ชื่อลูกค้า : เดโช คชรินทร์
Tracking number : EI200629803TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000016
ชื่อลูกค้า : ครัวอาจารย์สายหยุด
Tracking number : EI200629794TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000015
ชื่อลูกค้า : ฐิตาภัสร์ ศิลป์เลิศรัตน
Tracking number : EI200616711TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000011
ชื่อลูกค้า : ปริญญา ทองอ่อน
Tracking number : EI200632524TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000008
ชื่อลูกค้า : มยุรี ทรัพย์ทวี
Tracking number : EI200608794TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000003
ชื่อลูกค้า : ณัฐดนัย ภุชงค์
Tracking number : VDRS000141823
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000004
ชื่อลูกค้า : ครัวอาจารย์สายหยุด
Tracking number : EI200608803TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000005
ชื่อลูกค้า : สิรินทิพย์ ประเสริฐสุข
Tracking number : VDRS000141822
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000006
ชื่อลูกค้า : พัทธนันท์ พีรพันธุ์กุลเดช
Tracking number : VDRS000141820
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000007
ชื่อลูกค้า : วิภาพร หาญวงษ์
Tracking number : VDRS000140932
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000002
ชื่อลูกค้า : Patamavadee Nguiakaramahawongse
Tracking number : EI200620693TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000001
ชื่อลูกค้า : กาญจนา​ กอปรสิริพัฒน์
Tracking number : EI200601875TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000094
ชื่อลูกค้า : chaiphat onnoom
Tracking number : EI200601867TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000093
ชื่อลูกค้า : เพชรรัตน์ แสงจั่น
Tracking number : EI135184109TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000092
ชื่อลูกค้า : คมสันต์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
Tracking number : EI135184112TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000089
ชื่อลูกค้า : คมสันต์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
Tracking number : EI135184112TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000088
ชื่อลูกค้า : วีรนันท์ เหล่าเมธากร
Tracking number : EI135184090TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000082
ชื่อลูกค้า : ประกายดาว โพธิ์พุ่ม
Tracking number : VDRS000139143
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000081
ชื่อลูกค้า : จิรนันท์ มานพพงศ์
Tracking number : EI135184130TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000079
ชื่อลูกค้า : ณัฐนาฏ ยวงใย
Tracking number : VDRS000138175
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000077
ชื่อลูกค้า : นุชนาฏ โคมแก้ว
Tracking number : VDRSN00002705
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000071
ชื่อลูกค้า : นางสาวชมทิพา กะภูทิน
Tracking number : VDRS000138177
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000069
ชื่อลูกค้า : วชิรญา เหลียวตระกูล
Tracking number : EI135190501TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000060
ชื่อลูกค้า : Suppamas Soonthornnon
Tracking number : VDRS000137132
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000068
ชื่อลูกค้า : Zentoe Psy Thailife
Tracking number : EI135151953TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000067
ชื่อลูกค้า : จุฑาลักษณ์ เกิดศรี
Tracking number : EI135151975TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000066
ชื่อลูกค้า : นางเห้า รักสมบัติ
Tracking number : EI135151940TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000065
ชื่อลูกค้า : Wiphada Prasanchart
Tracking number : VDRS000137135
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000063
ชื่อลูกค้า : วัชรี สังข์ข่วย
Tracking number : RG041661272TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000055
ชื่อลูกค้า : อัญชลี อินทรโชติ
Tracking number : EI135133963TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000057
ชื่อลูกค้า : Aura Petsungwarn
Tracking number : VDRS000136008
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000061