ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
Wiphada Prasanchart PB351541895TH ไปรษณีย์ไทย May 17, 2019 052019000025
ธิรดา​ ธนะศักดิ์ศิริ PB351541900TH ไปรษณีย์ไทย May 17, 2019 052019000024
อัมพาภรณ์ พูลสวัสดิ์ VDRS000092421 Kerry May 17, 2019 052019000022
ลัดดาวรรณ ทองทา PB351541839TH ไปรษณีย์ไทย May 14, 2019 052019000021
AunAun Lapada VDRS000091074 Kerry- May 14, 2019 052019000020
Ketsara Kulpuang EW425970280TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 14, 2019 052019000019
สุธาทิพย์ ชูสุวรรณ EW425970302TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 14, 2019 052019000018
pimchanok EW425967246TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 11, 2019 052019000017
Ailada ICe VDRS000090035 Kerry May 11, 2019 052019000015
ปรางค์ฉัตร ชีช้าง VDRS000090039 Kerry May 11, 2019 052019000013
มิ้นศรี ศิลปิน นักร้องและนักแสดง VDRS000090041 Kerry May 11, 2019 052019000012
รจนา ยานารมย์ RC674878605TH ไปรษณีย์ไทย May 11, 2019 052019000011
ชื่นฤทัย เอกธรรมทัศน์ VDRS000090033 Kerry May 11, 2019 052019000010
อรทัย ชอบชิงชัย RC674878619TH ไปรษณีย์ไทย May 11, 2019 052019000004
วรินทร์ มลิแย้ม RE234113925TH ไปรษณีย์ไทย May 09, 2019 052019000009
อัญชลี ทองไพจิตร์ EW782545805TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 09, 2019 052019000006
ชนันธร อังคะพิชิต RE234113948TH ไปรษณีย์ไทย May 09, 2019 052019000005
ปลายฝน ต้นหนาว EW782545814TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 09, 2019 052019000003
รัฐพล โพธิ์ศรี VDRS000088586 Kerry May 08, 2019 052019000007
ภัทราภรณ์ โฆสิต VDRS000086071 Kerry May 02, 2019 042019000060
Nichapha Thawikornkitikun VDRS000085540 Kerry Apr 30, 2019 042019000057
กุลธิดา แก้วคำ PC253239892TH ไปรษณีย์ไทย Apr 30, 2019 042019000056
นงนภัส อ่อนเกตุพล VDRS000085539 Kerry Apr 30, 2019 042019000055
วิลาวัณย์ พึ่งวงษ์ญาติ VDRS000085542 Kerry Apr 30, 2019 042019000054
ลักขณา EF178793274TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 30, 2019 042019000047
พิมลพร ทั่งพิทักษ์ไพศาล RC920775058TH ไปรษณีย์ไทย Apr 27, 2019 042019000052
กมลลักษณ์ พันโนริต EW425951215TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 25, 2019 042019000036
จิราวัฒน์ ไรดี VDRS000083817 Kerry Apr 25, 2019 042019000048
จ.ส.อ. สาธิต. ดวงจันทร์ VDRS000083818 Kerry Apr 25, 2019 042019000044
วัชรี สังข์ข่วย RC674437302TH ไปรษณีย์ไทย Apr 23, 2019 042019000043
Piyapat VDRS000082787 Kerry Apr 23, 2019 042019000042
Niranat Kwanwongsakul VDRS000082788 Kerry Apr 23, 2019 042019000039
Nanthiya Sukboon EW424946240TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 23, 2019 042019000031
Wiphada Prasanchart PB889423000TH ไปรษณีย์ไทย Apr 20, 2019 042019000035
อุไรรัตน์ กุลมี PB889423013TH ไปรษณีย์ไทย Apr 20, 2019 042019000034
Nong Pasta Fahsai VDRS000081903 Kerry Apr 20, 2019 042019000033
กฤชกมล เกษมโสม VDRS000081904 Kerry Apr 20, 2019 042019000028
ศรัณยา เตียวมรกฎ EW425941059TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 18, 2019 042019000030
ตะวัน แดงเอียด EW425941062TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 18, 2019 042019000029
Zentoe Psy Thailife VDRS000081065 Kerry Apr 18, 2019 042019000027
ภาณุวัฒน์ ยังคลัง VDRS000081062 Kerry- Apr 18, 2019 042019000026
บุญทัย บุญมา VDRS000081066 Kerry Apr 18, 2019 042019000025
กุลภัสส์ นฤภัย VDRS000081063 Kerry Apr 18, 2019 042019000024
เกษรา กุลพ่วง FAM0001230467 Kerry Apr 17, 2019 042019000023
Ailada ICe VDRS000079832 Kerry Apr 11, 2019 042019000018
ชญานี รุ่งวิภาดา VDRS000079830 Kerry Apr 11, 2019 042019000019
ชญานี รุ่งวิภาดา EW425627826TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 11, 2019 042019000022
Fim Feem FAM001230462 Kerry Apr 09, 2019 042019000017
Rung Suchada VDRS000078663 Kerry Apr 09, 2019 042019000016
พัชรี วงศ์อยู่มั่น VDRS000078668 Kerry Apr 09, 2019 042019000014
ชื่อลูกค้า : Wiphada Prasanchart
Tracking number : PB351541895TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000025
ชื่อลูกค้า : ธิรดา​ ธนะศักดิ์ศิริ
Tracking number : PB351541900TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000024
ชื่อลูกค้า : อัมพาภรณ์ พูลสวัสดิ์
Tracking number : VDRS000092421
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000022
ชื่อลูกค้า : ลัดดาวรรณ ทองทา
Tracking number : PB351541839TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000021
ชื่อลูกค้า : AunAun Lapada
Tracking number : VDRS000091074
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000020
ชื่อลูกค้า : Ketsara Kulpuang
Tracking number : EW425970280TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000019
ชื่อลูกค้า : สุธาทิพย์ ชูสุวรรณ
Tracking number : EW425970302TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000018
ชื่อลูกค้า : pimchanok
Tracking number : EW425967246TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000017
ชื่อลูกค้า : Ailada ICe
Tracking number : VDRS000090035
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000015
ชื่อลูกค้า : ปรางค์ฉัตร ชีช้าง
Tracking number : VDRS000090039
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000013
ชื่อลูกค้า : มิ้นศรี ศิลปิน นักร้องและนักแสดง
Tracking number : VDRS000090041
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000012
ชื่อลูกค้า : รจนา ยานารมย์
Tracking number : RC674878605TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000011
ชื่อลูกค้า : ชื่นฤทัย เอกธรรมทัศน์
Tracking number : VDRS000090033
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000010
ชื่อลูกค้า : อรทัย ชอบชิงชัย
Tracking number : RC674878619TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000004
ชื่อลูกค้า : วรินทร์ มลิแย้ม
Tracking number : RE234113925TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000009
ชื่อลูกค้า : อัญชลี ทองไพจิตร์
Tracking number : EW782545805TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000006
ชื่อลูกค้า : ชนันธร อังคะพิชิต
Tracking number : RE234113948TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000005
ชื่อลูกค้า : ปลายฝน ต้นหนาว
Tracking number : EW782545814TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000003
ชื่อลูกค้า : รัฐพล โพธิ์ศรี
Tracking number : VDRS000088586
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000007
ชื่อลูกค้า : ภัทราภรณ์ โฆสิต
Tracking number : VDRS000086071
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000060
ชื่อลูกค้า : Nichapha Thawikornkitikun
Tracking number : VDRS000085540
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000057
ชื่อลูกค้า : กุลธิดา แก้วคำ
Tracking number : PC253239892TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000056
ชื่อลูกค้า : นงนภัส อ่อนเกตุพล
Tracking number : VDRS000085539
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000055
ชื่อลูกค้า : วิลาวัณย์ พึ่งวงษ์ญาติ
Tracking number : VDRS000085542
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000054
ชื่อลูกค้า : ลักขณา
Tracking number : EF178793274TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000047
ชื่อลูกค้า : พิมลพร ทั่งพิทักษ์ไพศาล
Tracking number : RC920775058TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000052
ชื่อลูกค้า : กมลลักษณ์ พันโนริต
Tracking number : EW425951215TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000036
ชื่อลูกค้า : จิราวัฒน์ ไรดี
Tracking number : VDRS000083817
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000048
ชื่อลูกค้า : จ.ส.อ. สาธิต. ดวงจันทร์
Tracking number : VDRS000083818
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000044
ชื่อลูกค้า : วัชรี สังข์ข่วย
Tracking number : RC674437302TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000043
ชื่อลูกค้า : Piyapat
Tracking number : VDRS000082787
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000042
ชื่อลูกค้า : Niranat Kwanwongsakul
Tracking number : VDRS000082788
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000039
ชื่อลูกค้า : Nanthiya Sukboon
Tracking number : EW424946240TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000031
ชื่อลูกค้า : Wiphada Prasanchart
Tracking number : PB889423000TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000035
ชื่อลูกค้า : อุไรรัตน์ กุลมี
Tracking number : PB889423013TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000034
ชื่อลูกค้า : Nong Pasta Fahsai
Tracking number : VDRS000081903
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000033
ชื่อลูกค้า : กฤชกมล เกษมโสม
Tracking number : VDRS000081904
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000028
ชื่อลูกค้า : ศรัณยา เตียวมรกฎ
Tracking number : EW425941059TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000030
ชื่อลูกค้า : ตะวัน แดงเอียด
Tracking number : EW425941062TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000029
ชื่อลูกค้า : Zentoe Psy Thailife
Tracking number : VDRS000081065
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000027
ชื่อลูกค้า : ภาณุวัฒน์ ยังคลัง
Tracking number : VDRS000081062
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000026
ชื่อลูกค้า : บุญทัย บุญมา
Tracking number : VDRS000081066
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000025
ชื่อลูกค้า : กุลภัสส์ นฤภัย
Tracking number : VDRS000081063
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000024
ชื่อลูกค้า : เกษรา กุลพ่วง
Tracking number : FAM0001230467
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000023
ชื่อลูกค้า : Ailada ICe
Tracking number : VDRS000079832
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000018
ชื่อลูกค้า : ชญานี รุ่งวิภาดา
Tracking number : VDRS000079830
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000019
ชื่อลูกค้า : ชญานี รุ่งวิภาดา
Tracking number : EW425627826TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000022
ชื่อลูกค้า : Fim Feem
Tracking number : FAM001230462
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000017
ชื่อลูกค้า : Rung Suchada
Tracking number : VDRS000078663
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000016
ชื่อลูกค้า : พัชรี วงศ์อยู่มั่น
Tracking number : VDRS000078668
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000014