วิธีออกใบกำกับภาษี

การใบออกใบกำกับภาษี จะออกจากระบบของเว็บไซต์เท่านั้น เมื่อลูกค้าเลือกสินค้าลงตระกร้าเรียบร้อยแล้วในขั้นตอน 'สรุปการสั่งซื้อ' ลูกค้าจะต้องเลือกที่ช่อง 'ต้องการใบกำกับภาษีแนบมาในพัสดุ'  จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยค่ะ 


**ข้อมูลในใบกำกับภาษีจะไม่สามารถแก้ไขได้ รบกวนตรวจเช็คข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อยนะคะ