กล่องเค้ก 3 ปอนด์

 

New

ขนาด 26 x 26 x 14 cm. บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น (ใบละ 23 บาท)

230 THB ฿ 230

ขนาด 26.5 x 26.5 x 10.5 cm. บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น  (ใบละ 21 บาท)

210 THB ฿ 210

ขนาด 3 ปอนด์ : 26.5 x 26.5 x 10.5 cm. บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น (ใบละ 21 บาท)

210 THB ฿ 210

ขนาด 26 x 26 x 14 cm. บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น  (ใบละ 29 บาท)

290 THB ฿ 290

ขนาด 26 x 26 x 14 cm. บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น (ใบละ 29 บาท)

290 THB ฿ 290

26 x 26 x 14 cm. บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น  (ใบละ 29 บาท)

290 THB ฿ 290

ขนาด 3 ปอนด์ : 26 x 26 x 14 cm. บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น  (ใบละ 29 บาท)

290 THB ฿ 290

ขนาด 26 x 26 x 14 cm. บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น (ใบละ 25 บาท)

250 THB ฿ 250