ถุงกระดาษ ขนาด 11x32x25 cm.

คุณสมบัติสินค้า:

ถุงกระดาษ ขนาด 11x32x25 cm. บรรจุแพ็คละ 10 ใบ (ใบละ 10.5 บาท)

Share

ถุงกระดาษ หูเกลียว
ขนาด กxยxส = 11x32x25 cm.
บรรจุแพ็คละ 10 ใบ (ใบละ 10.5 บาท)