KB27 กล่องคุกกี้

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด 8.5 x 9.5 x 10.5  cm. บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 5 บาท) ใส่คุกกี้ประมาณ 150 - 200 กรัม

Share

กล่องคุกกี้ทรงกลม


**แบบหน้าต่างหมี เลิกผลิต

ขนาด 8.5 x 9.5 x 10.5  cm.

บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 5 บาท)

ใส่คุกกี้ประมาณ 150 - 200 กรัม

สินค้าผลิตจากกระดาษและกระบวนการฟู้ดเกรด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย