BB16 กล่องเบเกอรี่ กล่องบราวนี่ 1 ชิ้น

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด 6.5 x 6.5 x 3  cm บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 3 บาท)

ลาย

Bakery Spring พื้นขาว จุดชมพู พื้นชมพู จุดขาว หัวใจ แมวฟ้า กุหลาบ Jungle เหลือง Jungle ฟ้า Jungle ชมพู

Share

ขนาด 6.5 x 6.5 x 3  cm
บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 3 บาท)
ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 230 แกรม
สินค้าผลิตจากกระดาษและกระบวนการฟู้ดเกรด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย