KB40 กล่องเค้ก/คัพเค้ก 1 ชิ้น

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด 8 x 11. 5 x 9 cm. บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น (ใบละ 6 บาท)

แบบ

ไม่รวมฐาน รวมฐาน 1 หลุม (สีน้ำตาลคราฟท์)

Share

ขนาด 8 x 11. 5 x 9 cm.

บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น (ใบละ 6 บาท)

สำหรับใส่เค้ก 1 ชิ้น คัพเค้ก 1 ชิ้น และขนมอื่นๆ

ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 300 แกรม

สินค้าผลิตจากกระดาษและกระบวนการฟู้ดเกรด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย