KB39-2 กล่องอเนกประสงค์ หน้าต่างรูปหัวใจ

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด 9 x 9 x 12 cm. บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น (ใบละ 7 บาท)

Share

กล่องเอนกประสงค์ เจาะหน้าต่างรูปหัวใจ

ขนาด 9 x 9 x 12 cm.
บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น (ใบละ  7  บาท)

ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 300 แกรม

สินค้าผลิตจากกระดาษและกระบวนการฟู้ดเกรด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย