KB34 กล่องเบเกอรี่ทรงแบน 1 ปอนด์ ทรงเตี้ย

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด 20 x 20 x 5  cm. บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 10 บาท)

Share

 ขนาด 20 x 20 x 5  cm.

บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 10 บาท)

ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 300 แกรม

สินค้าผลิตจากกระดาษและกระบวนการฟู้ดเกรด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย