WB23 กล่องเค้กสีขาว 3 ปอนด์ ทรงสูง

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด 26 x 26 x 14 cm. บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น (ใบละ 23 บาท)

Share

ขนาด 26 x 26 x 14 cm.

บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น (ใบละ 23 บาท)

ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 350 แกรม


สินค้าผลิตจากกระดาษและกระบวนการฟู้ดเกรด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย