WB10 กล่องเค้กสีขาว 2 ปอนด์ ทรงสูง

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด 24x 24 x 12 cm. บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น (ใบละ 20 บาท) 

Share

ขนาด 24x 24 x 12 cm.

บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น (ใบละ 20 บาท) 

ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 350 แกรม


สินค้าผลิตจากกระดาษและกระบวนการฟู้ดเกรด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย