WB15 กล่องเค้กสีขาว 1 ปอนด์ ทรงสูง

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด 20 x 20 x 12 cm. บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น  (ใบละ 18 บาท)

Share

ขนาด 20 x 20 x 12 cm.

บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น  (ใบละ 18 บาท)

ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 350 แกรม


สินค้าผลิตจากกระดาษและกระบวนการฟู้ดเกรด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย