BB01 กล่องเบเกอรี่ลายจุด ครึ่งปอนด์ ทรงเตี้ย

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด 16 x 16 x 5 cm. บรรจุแพ็คละ 10 ใบ (ใบละ 9 บาท)

ลาย

ลายจุด พื้นขาว ลายจุด พื้นชมพู

Share

ขนาด 16 x 16 x 5 cm.

บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 9 บาท)

ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 300 แกรม

สินค้าผลิตจากกระดาษและกระบวนการฟู้ดเกรด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย