กล่องเบเกอรี่ BB01 ลายจุด

ขนาด 16 x 16 x 5 cm. บรรจุแพ็คละ 10 ใบ (ใบละ 8 บาท)

ลาย

ลายจุด พื้นขาว ลายจุด พื้นชมพู

Share

ขนาด 16 x 16 x 5 cm.

บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 8 บาท)

ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 300 แกรม

สินค้าผลิตจากกระดาษและกระบวนการฟู้ดเกรด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย