KB10 กล่องเค้กคราฟท์ 2 ปอนด์ ทรงสูง

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด 24x 24 x 12 cm. บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น (ใบละ 22 บาท) 

Share

ขนาด 24x 24 x 12 cm.

บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น (ใบละ 22 บาท) 

ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 300 แกรม

 

สินค้าผลิตจากกระดาษและกระบวนการฟู้ดเกรด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย