KB15 กล่องเค้กคราฟท์ 1 ปอนด์ ทรงสูง

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด 20 x 20 x 12 cm. บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น  (ใบละ 19 บาท)

Share

ขนาด 20 x 20 x 12 cm.

บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น  (ใบละ 19 บาท)

ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 300 แกรม

สินค้าผลิตจากกระดาษและกระบวนการฟู้ดเกรด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย