KB26 กล่องเค้กคราฟท์ 2 ปอนด์ ทรงมาตรฐาน

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด 24.5 x 24.5 x 10 cm. บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น (ใบละ 19 บาท)

Share

ขนาด 24.5 x 24.5 x 10 cm.

บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น (ใบละ 19 บาท)

ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 300 แกรม

สินค้าผลิตจากกระดาษและกระบวนการฟู้ดเกรด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย