KB25 กล่องเค้กคราฟท์ 1 ปอนด์ ทรงมาตรฐาน

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด 20 x 20 x 9 cm. บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น (แพ็คละ 16.50 บาท)

Share

ขนาด 20 x 20 x 9 cm.

บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น (แพ็คละ 16.50 บาท)

ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 350 แกรม

สินค้าผลิตจากกระดาษและกระบวนการฟู้ดเกรด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย