KB33 กล่องมาการองคราฟท์

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด 5 x 20 x 5  cm บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 5 บาท)

Share

ขนาด 5 x 20 x 5  cm

บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 6 บาท)

สำหรับใส่มาการอง 8 - 9 ชิ้น

ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 300 แกรม

สินค้าผลิตจากกระดาษและกระบวนการฟู้ดเกรด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย