Best Seller

KB24 กล่องคุกกี้

คุณสมบัติสินค้า:

สำหรับใส่คุกกี้ ประมาณ 600 กรัม  ขนาด 10 x 14.5 x 17  cm. บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 14 บาท)

Share

สำหรับใส่คุกกี้ ประมาณ 600 กรัม 

ขนาด 10 x 14.5 x 17  cm.

บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 14 บาท)

ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 300 แกรม

สินค้าผลิตจากกระดาษและกระบวนการฟู้ดเกรด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย