Best Seller

กล่องคุกกี้ KB24

สำหรับใส่คุกกี้ ประมาณ 600 กรัม  ขนาด 10 x 14.5 x 17  cm. บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 11.50 บาท)

Share

สำหรับใส่คุกกี้ ประมาณ 600 กรัม 

ขนาด 10 x 14.5 x 17  cm.

บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 11.50 บาท)

ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 300 แกรม

สินค้าผลิตจากกระดาษและกระบวนการฟู้ดเกรด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย