Best Seller

KB22 กล่องคุกกี้

คุณสมบัติสินค้า:

สำหรับใส่คุกกี้ ประมาณ 750 กรัม ขนาด 10 x 14.5 x 23  cm. บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 11 บาท)

Share

สำหรับใส่คุกกี้ ประมาณ 750 กรัม

ขนาด 10 x 14.5 x 23  cm.

บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 11 บาท)

ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 300 แกรม

สินค้าผลิตจากกระดาษและกระบวนการฟู้ดเกรด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย