KB13 กล่องมาการอง

คุณสมบัติสินค้า:

สำหรับใส่มาการอง 6 ชิ้น ขนาด 5.5 x 15.5 x 5.5  cm บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 9 บาท)

Share

สำหรับใส่มาการอง 6 ชิ้น

ขนาด 5.5 x 15.5 x 5.5  cm

บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 9 บาท)

ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 230 แกรม

สินค้าผลิตจากกระดาษและกระบวนการฟู้ดเกรด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย