KB12 กล่องคุกกี้

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด 8 x 8 x 8  cm ใส่คุุกกี้ 100 - 150 กรัม บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 4.50 บาท)

Share

ขนาด 8 x 8 x 8  cm

ใส่คุุกกี้ 100 - 150 กรัม

บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 4.50 บาท)

ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 250 แกรม

สินค้าผลิตจากกระดาษและกระบวนการฟู้ดเกรด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย