ขนาด 8 x 8 x 3  cm. 

บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 3.5  บาท)

ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 300 แกรม

สินค้าผลิตจากกระดาษและกระบวนการฟู้ดเกรด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย