ถาดเค้กโรล

คุณสมบัติสินค้า:

มี 2 ขนาด ขนาดเล็ก 10 x  19.5 x 2 cm. ขนาดใหญ่ 10 x 25 x cm.

ขนาด

เล็ก (10 x 19.5 x 2 cm.) ใหญ่ (10 x 25 x 2 cm.

Share

ถาดเค้กโรล มี 2 ขนาด

ขนาดเล็ก 10 x  19.5 x 2 cm. (ใช่กับกล่องเค้กโรล KB17 , กล่องเค้กโรลเล็ก)

ขนาดใหญ่ 10 x 25 x cm. (ใช่กับกล่องเค้กโรล KB16 , กล่องเค้กโรลใหญ่)