ป้ายแท็กกระดาษพิมพ์สี

ขนาดประมาณ 5.5 cm  จำหน่ายคละแบบ แพ็คละ 50 ชิ้น

Share

แท็กกระดาษคราฟท์ ขนาดประมาณ 5.5 cm 

จำหน่ายคละแบบ แพ็คละ 50 ชิ้น