ป้ายแท็กกระดาษคราฟท์

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาดประมาณ 5.5 cm จำหน่ายคละแบบ แพ็คละ 50 ชิ้น

Share

แท็กกระดาษคราฟท์ ขนาดประมาณ 5.5 cm 

จำหน่ายคละแบบ แพ็คละ 50 ชิ้น