กล่องวาเลนไทน์

ขนาด 11.5 x 23.5 x 4.5 cm.

THB 85 ฿ 85

ไซส์กลาง ขนาด 16 x 16 x 9 cm.  

THB 85 ฿ 85

ไซส์กลาง ขนาด 18 x 18 x 11 cm.  

THB 125 ฿ 125

ไซส์ใหญ่ ขนาด 20.5 x 20.5 x 12.5 cm.  

THB 175 ฿ 175

ไซส์กลาง ขนาด 16 x 16 x 9 cm.  

THB 85 ฿ 85

ไซส์กลาง ขนาด 18 x 18 x 11 cm.  

THB 125 ฿ 125

ไซส์ใหญ่ ขนาด 20.5 x 20.5 x 12.5 cm.  

THB 175 ฿ 175

ไซส์เล็ก ขนาด 19.5 x 19.5 x 9 cm.  

THB 125 ฿ 125

ไซส์กลาง ขนาด 23.5 x 23.5 x 11 cm.  

THB 165 ฿ 165

ไซส์ใหญ่ ขนาด 27.5 x 27.5 x 12.5 cm.  

THB 195 ฿ 195

ไซส์เล็ก ขนาด 19.5 x 19.5 x 9 cm.  

THB 125 ฿ 125

ไซส์กลาง ขนาด 23.5 x 23.5 x 11 cm.  

THB 165 ฿ 165

ไซส์ใหญ่ ขนาด 27.5 x 27.5 x 12.5 cm.  

THB 195 ฿ 195