กล่องเบเกอรี่ BB16 ลาย Spring

ขนาด 6.5 x 6.5 x 3  cm บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 2.50 บาท)

Share

ลาย Spring

 

ขนาด 6.5 x 6.5 x 3  cm

บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 2.50 บาท)

ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 230 แกรม