ถาดรองถุงขนมขึ้นรูป กระดาษคราฟท์ สำหรับถุงจีบ 7 x 11 นิ้ว

บรรจุแพ็คละ 50 ชิ้น ขนาดก้นถาด 8 x 8  เซนติเมตร

Share

ถาดรองขนมขึ้นรูปพร้อมใช้

ขนาดก้นถาด 8 x 8  เซนติเมตร สำหรับถุงจีบ 7 x 11 นิ้ว

ขอบสูง 4 เซนติเมตร (วัดจากส่วนที่สูงที่สุด)

บรรจุแพ็คละ 50 ชิ้น