ถาดรองถุงขนมขึ้นรูป กระดาษคราฟท์ สำหรับถุงจีบ 6 x 9 นิ้ว

บรรจุแพ็คละ 50 ชิ้น ขนาดก้นถาด 6.5 x 6.5  เซนติเมตร

Share

ถาดรองขนมขึ้นรูปพร้อมใช้

ขนาดก้นถาด 6.5 x 6.5  เซนติเมตร สำหรับถุงจีบ 6 x 9 นิ้ว

ขอบสูง 3.2 เซนติเมตร (วัดจากส่วนที่สูงที่สุด)

บรรจุแพ็คละ 50 ชิ้น