กล่องเบเกอรี่ BB25

ขนาด 8 x 8 x 5 cm บรรจุแพ็คละ 10 ใบ (ใบละ 4.5 บาท)

Share

ขนาด 8 x 8 x 5 cm
บรรจุแพ็คละ 10 ใบ (ใบละ 4.5 บาท)

กระดาษ 300 แกรม


เหมาะสำหรับใส่ขนมไหว้พระจันทร์ ขนาดประมาณ 50 กรัม

เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 7 ซม.