KB39-1 กล่องอเนกประสงค์

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด 9 x 9 x 12 cm. บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น (ใบละ 6.5 บาท)

Share

ขนาด 9 x 9 x 12 cm.
บรรจุแพ็คละ 10 ชิ้น (ใบละ 6.5 บาท)

ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 300 แกรม

 สินค้าผลิตจากกระดาษและกระบวนการฟู้ดเกรด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย