โบว์สำเร็จรูป แบบรูด

คุณสมบัติสินค้า:

มี 2 ขนาด ดอกเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 cm.  ดอกใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 cm. 

สี-ขนาด

สีขาว - ดอกเล็ก 10 cm. สีเขียว - ดอกเล็ก 10 cm. สีเหลือง - ดอกเล็ก 10 cm. สีม่วง - ดอกเล็ก 10 cm. สีขาว - ดอกใหญ่ 15 cm. สีเขียว - ดอกใหญ่ 15 cm. สีเหลือง - ดอกใหญ่ 15 cm. สีม่วง - ดอกใหญ่ 15 cm.

Share

โบว์สำเร็จรูปแบบรูด ใช้งานง่าย สะดวก

มี 4 สี สีม่วง , สีเหลือง , สีขาว , สีเขียว

มี 2 ขนาด ดอกเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 cm. 

ดอกใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 cm.