โบว์สำเร็จรูป แดง

ตัวโบว์ กว้าง 15 ซม. ยาว 20 ซม. ดอกใหญ่ ริบบิ้นหน้ากว้าง 4 ซม.

Share

 

ตัวโบว์ กว้าง 15 ซม. ยาว 20 ซม. ดอกใหญ่

ริบบิ้นหน้ากว้าง 4 ซม.