กล่องเค้ก/คัพเค้ก 4 ช่อง KB03

ขนาด 16 x 16 x 9 cm บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 8 บาท)

ถาดรอง

กล่องรวมถาดรอง ไม่รวมถาดรอง

Share

ขนาด 16 x 16 x 9 cm

บรรจุแพ็คละ 10 ใบ  (ใบละ 8 บาท)

ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 300 แกรม