กล่องเบเกอรี่ BB04 (หน้าต่างไม่มีพลาสติกปิด)

ขนาด 8 x 8 x 2.5 cm บรรจุแพ็คละ 10 ใบ (ใบละ 4 บาท)

Share

ขนาด 8 x 8 x 2.5 cm

บรรจุแพ็คละ 10 ใบ (ใบละ 4 บาท)

ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 270 แกรม

หน้าต่างไม่ปะพลาสติก