กล่องคุกกี้ Bear01

ขนาด 8.5 x 9.5 x 10.5 cm บรรจุแพ็คละ 10 ใบ (ใบละ 6.5บาท) ใส่คุกกี้ประมาณ 150 - 200 กรัม

Share

ขนาด 8.5 x 9.5 x 10.5 cm

บรรจุแพ็คละ 10 ใบ (ใบละ 6.5บาท)

ใส่คุกกี้ประมาณ 150 - 200 กรัม

ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด หนา 270 แกรม


สินค้าผลิตจากกระดาษและกระบวนการฟู้ดเกรด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย