ถาดรองถุงขนมขึ้นรูป ลาย Cafe สำหรับถุงจีบ 7 x 11 นิ้ว

ขนาดก้นถาด  8 x 8 cm. บรรจุแพ็คละ 50 ชิ้น

Share

ขนาดก้นถาด 8 x 8 เซนติเมตร สำหรับถุงจีบ 7 x11 นิ้ว

ขอบสูง 4 เซนติเมตร (วัดจากส่วนที่สูงที่สุด)

บรรจุแพ็คละ 50 ชิ้น  

 
 

ขนาดอื่นๆ คลิก >>  สำหรับถุงจีบ 5 x 8 นิ้ว , สำหรับถุงจีบ 6 x 9 นิ้ว