วาชิ ST25-ST34

หน้ากว้าง 1.5 ซม.  ยาว 10 เมตร

รหัส

ST26 ST27 ST28 ST30 ST31 ST32 ST33

Share

เทปเยื่อกระดาษหน้ากว้าง 1.5 ซม.  ยาว 10 เมตร

คุณภาพดี ลอกแล้วติดซ้ำไม่ติดเนื้อกระดาษ