วาชิ เซต Rilakkuma#1

หน้ากว้าง 1.5 ซม.  ยาว 5 เมตร 1 เซต มี 2 ม้วน

Share

 

เทปเยื่อกระดาษหน้ากว้าง 1.5 ซม.  ยาว 5 เมตร

1 เซต มี 2 ม้วน

คุณภาพดี ลอกแล้วติดซ้ำไม่ติดเนื้อกระดาษ